Mehmet Badur Eğitim ve Kültür Vakfı kuruldu...

16/03/2009 tarih ve 27171 sayılı resmi gazetede yayımlanarak vakfımızın kuruluşu tescil edilmiştir. Vakfımızın amaç ve faaliyet alanları aşağıda belirtildiği gibidir.
Milletimizin selameti, vatanımızın gelişimi, insanlığın faydası için çalışmak vazifemiz olacaktır. Huzur içinde uyu babacığım.

Vakfın Amacı

Vakfın amacı, genç nesillerin, demokrasiyi, laikliği ve cumhuriyet yönetimini özümseyip bir yaşam biçimi haline getirmiş, bilgili, kültürlü, çağdaş teknolojiye hakim, bilgi ve teknolojileri üretebilen, bilgiyi ve teknolojiyi ülkemizin ve insanlığın yararına kullanabilen, yüksek iş ahlakına ve iş disiplinine sahip üretici, yaratıcı, girişimci ve insiyatif sahibi, uluslararası düzeyde rekabete baş etmeye hazır, insan ve doğa sevgisi ve yaşama sevinciyle dolu, global düşünen ve tüm insanlığı kucaklayan, dolayısıyla ülkemize ve tüm insanlığa daha yararlı, bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır. Ayrıca yaşam boyu eğitim anlayışına uygun olarak her yaş ve seviyedeki insanın bilgi ve kültür yönünden gelişmesine, üretici ve yaratıcı hale gelmesine çalışmak ve hizmet etmektir.

Vakfın Faaliyetleri

Vakıf, yukarıda belirten amaçlarına ulaşmak için ;

* Üniversite düzeyindeki öğrencilere destek ve başarı bursları verir.

* Üniversite öğretim elemanlarına, doktora çalışmaları veya doktora sonrası yürüttükleri araştırma, geliştirme faaliyetleri için aynı ve nakdi destekler ile proje temelli katkılar verebilir.

*Öğrencilere yönelik yurtlar ve sosyal tesisler kurup işletebilir.

* Bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında , eğitim , araştırma ve inceleme yapar veya yaptırır ve bunun için gerekli müesseselerini kurar, AR-GE çalışmaları yapar veya yaptırır.

* Spor, sergi, tiyatro, konser salonları, müze ve kültür merkezleri açar, işletir veya işlettirebilir.

* Ulusal veya uluslararası düzeyde, konferans, panel, açıkoturum, forum, seminer, sempozyum, brifing ve benzeri toplantılar düzenler, yaz kampları şenlikler, yarışmalar ve geziler organize eder, sergiler açar veya bunları yapanlara destek verir.

* Bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanında çalışmalar yapan kişi ve kurumlara, ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü desteği verir.

* Türkiye'nin ve Türk Kültürü'nün yurtiçi ve yurtdışı tanıtımını yapabilir.

Amaçları doğrultusunda her türlü basılı, görüntülü sesli ve benzeri yayınları yapabilir.


Rahmetle andığımız büyüğüm babam Mehmet BADUR adına kurmuş olduğumuz vakfımız ülkemiz, vatanımız, milletimiz ve geleceğimiz için umudumuz olan yavrularımızı desteklemeye devam etmektedir.


Vakfımızda eğitime destek çerçevesinde başarı ve ihtiyaç kriteri gözetilerek öğrenci kardeşlerimize destek oluyoruz.Sizde vakfımıza dahil olabilirsiniz.

Gerekli Belgeler

1- Öğrenci belgesi
2- Transcript
3- Danışman öğretmenden veya rektörden alınan referans mektubu.
4- Özgeçmiş(CV)
5- Kimlik fotokopisi
6- Banka hesap bilgileri

Gerekli Özellikler

1- İyi insan olmak.
2- Yardımsever olmak.
3- Vatanı sevmek ve bu vatan için çalışmak.
4- Ne olmayacağını değil, ne olacağını bilmek.
5- İnançlı olmak